BASc®

BASc®

De BASc® is een integraal en gevalideerd meetinstrument en dringt snel door tot de kern van het probleem. Met behulp van de resultaten van de BASc® wordt overzicht gecreëerd, waarmee directies en MT’s handvatten krijgen om focus aan te brengen en om organisatieproblemen fundamenteel op te lossen.

De sleutel zit in het bewustzijn dat mensen verschillend zijn, verschillende belangen hebben en verschillende beelden van de werkelijkheid hebben. Door de verschillende zienswijzen bij elkaar te brengen wordt duidelijk waardoor zaken goed en minder goed gaan. Onze ervaring is dat hier meestal de dieperliggende oorzaken van organisatieproblemen liggen.

De BASc® combineert de harde componenten van de bedrijfskunde (beleid, visie en structuur) met de menselijke kant (persoonlijke beleving en cultuur) van uw organisatie. De methode kijkt vanuit 4 perspectieven tegelijkertijd naar de vraagstukken die spelen. De meting geschiedt aan de hand van digitale vragenlijsten met stellingen.

Met behulp van de resultaten van de BASc® wordt de effectiviteit van de gekozen koers in beeld gebracht en krijg je zicht op de verbeterpunten en zaken die voor frustraties, irritaties en werkdruk zorgen. Het DNA-onderzoek van de BASc® maakt inzichtelijk waar mensen in elkaars allergie terechtkomen en waar ze elkaar juist versterken.

Ga voor meer informatie naar www.basc.nu