Integrale werkwijze

Integrale werkwijze

Organiseren is mensenwerk. Daarom combineer ik bedrijfskunde en menskunde. Door vraagstukken integraal aan te pakken krijg ik een breder zicht op zaken die binnen de organisatie spelen en wat de eigenlijke oorzaken zijn die het succes van de organisatie in de weg staan.

Integraal wil zeggen vanuit 4 hoeken tegelijkertijd. Individueel (de medewerker), team (de onderlinge samenwerking), inhoudelijk (kennis en kunde) en omgeving (de relatie met de omgeving).

Leiderschap speelt een cruciale factor bij ieder ontwikkelvraagstuk. Door gericht te onderzoeken wat de gemeenschappelijke waarden van de organisatie zijn en hoe het met de betrokkenheid en draagvlak in de organisatie is gesteld wordt duidelijk welke activiteiten benodigd zijn om mens en organisatie beter op elkaar te laten aansluiten.